• Grönanläggning

  • Stenläggning

  • Skötsel av grönområden

  • Med över 30 års erfarenhet

Pohjolan Kivi- ja Viherrakennus Oy

Med över 30 års erfarenhet erbjuder vi våra kunder vår högklassiga och kostnadseffektiva kunskap inom stenläggning och grönanläggning. Våra kunder är infrabyggare, byggnadsfirmor, städer, församlingar och andra offentliga organ.

Tjänster

Del- och totalentreprenader inom grönanläggning
Stenläggning (arbeten med miljöstenar, fasader och golv)
Skötsel av grönområden

Kontakta oss

leikkipuisto

Försäljning av natursten

Vi importerar och säljer natursten med över 15 års erfarenhet. Förutom inhemska gatstenar (nubbsten och knott) importerar vi även sten från Kina, Portugal och Polen.

Projektspecifik försäljning

  • Miljöstenar
  • Stenprodukter för husbyggnad
  • Inredningsstenar

Standardprodukter på vårt lager

  • Granitkantstenar R8, 10 och 17
  • Granitkantstenar V17 och V22
  • Granitknott 100x100x100 och 50x50x50

[instagram-feed]

Referenser

Referenser 2015

– Gågatan i Kajana, arbeten med natursten och planteringar
– Oulun Kivisydän (underjordisk parkeringsanläggning vid namnet Stenhjärtat i Uleåborg), läggning av betongplattor samt arbeten med klinkerplattor, knott och kantstenar
– Haukiväylä cirkulationsplats, refuger i Haukipudas, läggning av betongplattor samt arbeten med natursten och planteringar
– Pyhäjärvi kyrka, dränering av takvatten, arbeten på grönområden
– Gruppdaghem i Nurmes, läggning av betongplattor, stödmurar, arbeten med natursten och på grönområden
– Centralkök i Rautavaara, läggning av betongplattor, arbeten med natursten och på grönområden
– Oulainen (Oulais), Vihanti och Ruukki, installationsarbeten av styrplattor på stationer
– Pulkkila och Rantsila (Frantsila), läggning av knott samt arbeten på grönområden runt busshållplatser med tak
– Pudasjärvi, kantstenarbeten och läggning av plattor i refuger samt läggning av fältsten
– Palokangas Uleåborg, kantstenarbeten och läggning av plattor i refuger
– Skolan i Heikkilänkangas i Uleåborg, stödmurar och läggning av betongplattor
– Mindre projekt med läggning av plattor och kantsten

Kontakta oss

Harri Hako-Rita – 0400 28 3079
Henrik Hako-Rita – 044 2982 436

kivi@viherrakennus.net

Kontorets adress: Alipääntie 151 92640 Leskelä

Back to Top